Soul Skis test i Pist nr 10 i Mürren

Soul skis at Schilthorn

skitest at slope no. 10 Mürren

Så står vi där! På toppen av Schilthorn (Piz Gloria). Ett bra test av både mod och Soul skis all mountain-skidas pistegenskaper i den 75% lutande svarta pisten nr 10 i Mürren. Vi har ju tidigare haft fantastiska erfarenheter av Soul skis all mountain skida  Tourquise i pisten, framförallt i långa härliga carving-svängar  på både mjukare och hårdare underlag. Vi har också upplevt bärkraften och lättheten då vi lämnat pisten för lösnöåkning i kall pudersnö och även bemästrat kartongsnö . För att behärska pist nr 10 från Schilthorn krävdes en hel del kortsvängar i de branta partierna. Skidan kändes trygg hela vägen och jag vill påstå att de även bar upp den del av modet som tidvis sviktade en aning, en fantastiskt stabil skida som också visade fina kantegenskaper.

Summerar jag säsongen med Soul Skis blir det nog att skidorna tagit med mig till mentala skidområden jag tidigare undvikit och nu funnit njutning i. Själv har jag med mig mina race skidor på plats i Wengen, skidor jag är mycket nöjd med men under hela säsongen har jag endast åkt på dem under en dag fast planen var att variera lite mellan dem och Soul Skis. Men efter första åket på våra Soul var det som kärlek vid första ögonkastet. Det kändes nytt, annorlunda och aningen konstigt, samtidigt en skida som hela tiden väckte nyfikenhet med ett stabilt stöd mot den vita snön.

Ser bara fördelar med skidan och skall jag anstränga mig att hitta någon nackdel så är det tyngden. Vi har ju under hela säsongen valt att bära skidorna mellan vårt chalet och tåget i Wengen, eller kabinbanan. En promenad på totalt ca 12 mil totalt i skrivande stund, ibland i gymnastikskor men oftast i pjäxor. Enkel promenad tar ca 7 minuter i vanliga skor och utan skidor. Samtidigt läggs det mycket vikt vid att en skida skall bära skidåkaren smidigt på snön men kanske är den ultimata föreningen mellan skidåkaren och hans skidor just att bära varandra på säsongens gemensamma resa mot gemensam lycka.

Pist nr 10 sett från Brigs restaurangterass.

Slope No. 10 seen from Briggs restaurant terrace.

På väg upp från Winteregg genom Mürren-systemet till Shilthorn, här Winteregg-liften.

On the way up from Winteregg through the Murren system up to Shilthorn, this is a picture from the Winteregg-lift.

(English)

So we stand there! On top of the Schilthorn (Piz Gloria). A good test of both mode and Soul skis all mountain ski properties in the 75% black inclined slope no. 10 of Mürren. We have previously had great experiences of Soul skis all mountain ski, tourquise in the piste, particularly in long lovely carving turns in both softer and harder surfaces. We have also experienced the viability and ease when we left the piste for off pist skiing  in the cold pow and even mastered the more advanced cardboard-snow. To master the piste No. 10 from the Schilthorn it took a lot of short turns on the steep sections. The ski felt safe the whole way and I would say that they even carried it part of fashion that occasionally fell slightly, a great stable ski which also showed fine edge properties.

If I sum up the season with Soul Skis the topic is that the skis brought me to new mental ski areas I previously avoided, and now found pleasure in. Personally, I have with me my race skis in place in Wengen, skis, I’m very happy with but throughout the season, I have just been riding on them for one day. The plan was to vary a little between them and the Soul Skis. But after the first run on our soul skis, it was like love at first sight. It felt new, different and slightly strange,  a ski that constantly aroused curiosity with a stable support against the white snow.

See only benefits from its sheath, and if I make an effort to find any drawback, it’s the weight. We have throughout the season chosen to carry the skis from our chalet and to the train in Wengen, or gondola. A walk on the total of about 120 km total distance time of writing, sometimes in sneakers but usually in ski boots. Easy one way walk takes about 7 minutes in normal shoes and without skis. At the same time it’s a lot emphasis on that skis should carry the skier smoothly on the snow but perhaps the ultimate union between the skier and his skis rightly should be that they carry each other on the season’s journey together towards common happiness.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.