Soulskis

Mountains for your Soul!

Todays skiing from Wengen

soulskis

 

skibum50plus ställde undan sina SOUL skis för en stunds arbetsmöte i solen med utsikt mot Grindelwald och vackra Wetterhorn. Nu laddar vi för besök i Verbier, Zermatt, Crans Montana efter att tidigare besökt Engelberg. Som medlem i skibum50plus får du nu tillgång till de mest förmånliga priserna på marknaden på 14 skidorter i Schweiz genom vår nya partner, och i Wengen finns vi för att möta dig personligen, här erbjuder vi bl a Panorama skiing.

skibum50plus took off their SOUL skis for a session of work in the sun with a view of Grindelwald and the beautiful Wetterhorn. Now we are going to visit Verbier, Zermatt, Crans Montana after visiting Engelberg. As a member of skibum50plus, you will now have access to the most favorable prices on the market at 14 ski resorts in Switzerland through our new partner. In Wengen we will meet you personally, here we will offer Panorama Skiing.

Okategoriserade

SOUL skis

SOUL mindfulness

Solen skiner i Wengen och här har vi precis lutat våra SOUL skis Turquoise mot snövallen nedanför Eigergletschers solterass för en härlig lunch. Denna dag fantastisk skidåkning på såväl som på sidan av pisten med våra underbara skidor. Som betalande medlem i skibum50plus har du 15% medlemsförmån på dessa skidor (går ej att kombinera med andra ev rabatter) Vi håller även ett antal par för teståkning i Wengen så kommer du hit, passa på att testa ett par Soul skis. Våra erfarenheter är att denna handbyggda svenska skida från Sveriges framsida, Göteborg innehåller allt vad gäller hantverk, kärlek, kunnande och en unik känsla för de faktorer som binder ihop skidåkaren med det fantastiska underlag som snö utgör med alla sina skiftande former av struktur.

Till SOUL skis hemsida

 

The sun shines in Wengen and here we have just leaned our Soul ski turquoise against the wall of snow below Eigergletscher’s sun terrace for a delicious lunch. This days great skiing on as well as out off the piste with our wonderful skis. As a paying member of skibum50plus you have 15% membership benefit on these skis (can not be combined with other discounts) We also hold a number of pairs of test skis in Wengen, so come here, be sure to try out a pair of Soul skis. Our experience is that this handmade Swedish ski from Sweden’s front, Gothenburg, contains everything about craft, love, know-how and a unique feel for the factors that tie the skier together with the amazing foundation that snow forms with all its varied forms of structure.

Okategoriserade

Soul Skis test i Pist nr 10 i Mürren

Soul skis at Schilthorn

skitest at slope no. 10 Mürren

Så står vi där! På toppen av Schilthorn (Piz Gloria). Ett bra test av både mod och Soul skis all mountain-skidas pistegenskaper i den 75% lutande svarta pisten nr 10 i Mürren. Vi har ju tidigare haft fantastiska erfarenheter av Soul skis all mountain skida  Tourquise i pisten, framförallt i långa härliga carving-svängar  på både mjukare och hårdare underlag. Vi har också upplevt bärkraften och lättheten då vi lämnat pisten för lösnöåkning i kall pudersnö och även bemästrat kartongsnö . För att behärska pist nr 10 från Schilthorn krävdes en hel del kortsvängar i de branta partierna. Skidan kändes trygg hela vägen och jag vill påstå att de även bar upp den del av modet som tidvis sviktade en aning, en fantastiskt stabil skida som också visade fina kantegenskaper.

Summerar jag säsongen med Soul Skis blir det nog att skidorna tagit med mig till mentala skidområden jag tidigare undvikit och nu funnit njutning i. Själv har jag med mig mina race skidor på plats i Wengen, skidor jag är mycket nöjd med men under hela säsongen har jag endast åkt på dem under en dag fast planen var att variera lite mellan dem och Soul Skis. Men efter första åket på våra Soul var det som kärlek vid första ögonkastet. Det kändes nytt, annorlunda och aningen konstigt, samtidigt en skida som hela tiden väckte nyfikenhet med ett stabilt stöd mot den vita snön.

Ser bara fördelar med skidan och skall jag anstränga mig att hitta någon nackdel så är det tyngden. Vi har ju under hela säsongen valt att bära skidorna mellan vårt chalet och tåget i Wengen, eller kabinbanan. En promenad på totalt ca 12 mil totalt i skrivande stund, ibland i gymnastikskor men oftast i pjäxor. Enkel promenad tar ca 7 minuter i vanliga skor och utan skidor. Samtidigt läggs det mycket vikt vid att en skida skall bära skidåkaren smidigt på snön men kanske är den ultimata föreningen mellan skidåkaren och hans skidor just att bära varandra på säsongens gemensamma resa mot gemensam lycka.

Pist nr 10 sett från Brigs restaurangterass.

Slope No. 10 seen from Briggs restaurant terrace.

På väg upp från Winteregg genom Mürren-systemet till Shilthorn, här Winteregg-liften.

On the way up from Winteregg through the Murren system up to Shilthorn, this is a picture from the Winteregg-lift.

(English)

So we stand there! On top of the Schilthorn (Piz Gloria). A good test of both mode and Soul skis all mountain ski properties in the 75% black inclined slope no. 10 of Mürren. We have previously had great experiences of Soul skis all mountain ski, tourquise in the piste, particularly in long lovely carving turns in both softer and harder surfaces. We have also experienced the viability and ease when we left the piste for off pist skiing  in the cold pow and even mastered the more advanced cardboard-snow. To master the piste No. 10 from the Schilthorn it took a lot of short turns on the steep sections. The ski felt safe the whole way and I would say that they even carried it part of fashion that occasionally fell slightly, a great stable ski which also showed fine edge properties.

If I sum up the season with Soul Skis the topic is that the skis brought me to new mental ski areas I previously avoided, and now found pleasure in. Personally, I have with me my race skis in place in Wengen, skis, I’m very happy with but throughout the season, I have just been riding on them for one day. The plan was to vary a little between them and the Soul Skis. But after the first run on our soul skis, it was like love at first sight. It felt new, different and slightly strange,  a ski that constantly aroused curiosity with a stable support against the white snow.

See only benefits from its sheath, and if I make an effort to find any drawback, it’s the weight. We have throughout the season chosen to carry the skis from our chalet and to the train in Wengen, or gondola. A walk on the total of about 120 km total distance time of writing, sometimes in sneakers but usually in ski boots. Easy one way walk takes about 7 minutes in normal shoes and without skis. At the same time it’s a lot emphasis on that skis should carry the skier smoothly on the snow but perhaps the ultimate union between the skier and his skis rightly should be that they carry each other on the season’s journey together towards common happiness.

Okategoriserade

SOUL skis

soulskis

SOUL skis. Ett inlägg på vår slutna grupp på Facebook-sida från en nöjd medlem som köpt sina nya handgjorda SOUL skis med skibum50plus medlemsförmån. Vi tycker det är lika roligt varje gång vi får feedback, inlägg från våra medlemmar. Vi arbetar hårt för att skapa bra förmåner för våra medlemmar men också en atmosfär för personliga möten, events och minnesvärda upplevelser. Tack Martin Berg och Soul skis.

A post on our closed group on Facebook page from a satisfied member of skibum50plus Exclusive Club who purchased his new handmade SOUL skis with skibum50plus membership benefit. We think it’s as great fun every time we get feedback, posts from our members. We work hard to create great benefits for our members but also an atmosphere of personal meetings, events and memorable experiences. This members soul is yellow since he bought a pair off yellow Soul skis special made for randonée. ”Earn your turns” .

t2_skis

GO TO SOUL skis homepage

 

Okategoriserade

Täby Centrum

Missa inte eventet i Täby Centrum Norrøna Concept Store i morgon torsdag 27/10 kl 18-20 Kläm, känn, smaka och lyssna, mingla och förnya din skidgarderob.

Alla som kommer får 1 nummer av Åka skidor. Alla som handlar får dessutom en mössa.

eigergletcher1

Andreas från Norröna håller föredrag om hur du klär dig bäst på berget! 15% medlemsförmån på nya skidkollektionen från Norrøna. (endast denna kväll) så passa på.

taby_800

En utav grundarna av omtalade SOUL skis, Kristian Bergren finns på plats med ett urval av skidor. Kläm och känn, 15% medlemsförmån på skidor.

martin på kam 4 kopia

Switzerland Tourism finns på plats, visar film och bjuder på ost från Appenzeller.

DSC_0399

Malin och Filip från skibum50plus Exclusive Club berättar mer om klubben, Wengen och andra medlemsboenden samt förmåner. Passa på att träffa oss live.

chalet2

Anmäl dig här:http://www.facebook.com/events/1816864685227383/

Eller på slutna Facebooksidan. Ta med ditt medlemskort. Butiken är öppen för alla så både medlemmar och icke medlemmar är hjärtligt välkomna! Vi har medlemsliggaren på plats och möjlighet finns att bli medlem direkt på plats.

 

Okategoriserade