Skiers podcast

Skiers Podcast

Skiers Podcast, följ Malin & Filip i och utanför pisten, en podd om skidåkning i Schweiz.

Lördagar på svenska fr om 7:e Juli 2018

Nu på Spotify
Skiers Podcast på Itunes

Skiers Podcast på Podbean

Mest populära avsnittet: Gerillaodlaren och Alpinisten Per Godin gästar Skiers Podcast.

 

Skiers Podcast, follow Malin & Filip in and outside the slopes, a podcast about skiing in Switzerland.

Wednesdays in English from the 25th of July.

skierspodcast

Skiers Podcast Podd om Alpin skidåkning

För några år sedan startade vi Skiers podcast som en podd där vi direkt från skidbackarna i Schweiz rapporterade mer om vår skidåkning och alla de medlemsförmåner, resor samt aktiviteter som våra medlemmar gjorde under själva skidsäsongen.

Nu förändrar vi innehållet som en del i förändringen med allt vårt innehåll. Podden om skidåkning – Skiers Podcast har gått från att vara en podcast på vintrarna till att vara podden med 2 avsnitt varje vecka, ett på svenska och ett på engelska. Skiers podcast är fortfarande vår röst mot omvärlden men också medlemmarnas och andra lyssnares möjlighet att följa vår resa, få reda på mer och kanske själva bidra med egna kloka ord och funderingar.

Vi siktar på att fylla podden med en hel del kring alpin skidåkning förstås, intervjuer och intressanta personer, men också annat material. Har du tips synpunkter eller idéer, kanske vill du själv delta för att göra din röst hörd, tveka inte att höra av dig.

A few years ago we started skiers podcast as a podd where we reported directly from the ski slopes in Switzerland more about our skiing and all the membership benefits, trips and activities that our members did during the ski season.

Now we change the content as part of the change with all our content. Skiers Podcast has gone from being a podcast on winters to being poded with 2 episodes each week, one in Swedish and one in English. Skiers podcast is still our voice to the outside world but also the ability of members and other listeners to follow our journey, find out more and maybe even contribute with their own wise words and thoughts.

We aim to fill the podcast with a lot of alpine skiing, of course, interviews and interesting people, but also other material. Do you have tips or ideas,  maybe you want to participate yourself to make your voice heard, do not hesitate to contact us.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.