Utveckla din skidåkning

img_4754

Utveckla din skidåkning
Så är vi nu där, tiden då säsongen startat. Vi åker ned till Schweiz i slutet av December för att fira det nya året på plats i Wengen. Vi kommer att finnas på plats i 4 månader för att ta hand om er medlemmar som bokar något av våra fyra hotell på orten men kommer också att finnas tillhands via nätet för er som utnyttjar medlemsförmånen på tex Chalet Ulysse i Zermatt eller Ski Lodge Jaktman i Bad Gastein. Vi arbetar också hårt för att utvidga våra medlemsförmåner på andra orter men finns alltså på plats i den historiska världscupsbyn Wengen för personlig service.

Så till frågan vi är många som ställer oss. Utveckla sin skidåkning, vad innebär det och hur ser vi på frågan? Hos oss finns ju medlemmar på alla nivåer, från nybörjare till mycket avancerade skidåkare och vi tycker att tonvikten snarare skall läggas till att njuta av sin skidåkning, den underbara miljön och det sociala sammanhang som en vecka i Alperna kan erbjuda i form av nya möten med människor. Som människor ligger det dock i sin natur att vi ofta strävar efter att utveckla oss på en rad olika plan, tex att bli en bättre skidåkare.

På plats i Wengen finns möjligheten till individuell träning med kunniga skidlärare/ tränare på flera nivåer. Att få ett omdöme, slipa sin teknik och anta nya utmaningar är absolut en del av att utveckla dig själv som skidåkare. Säg bara till så lotsar vi er till professionella instruktörer oavsett om det handlar om offpist eller carving i pisterna.

Med åldern förändras vi naturligtvis, saker som leder, tyngd och kroppens flexibilitet påverkar vår skidåkning. Precis som vid unga år är naturligtvis förberedande träning essentiell inför den kommande skidsäsongen oavsett nivå av skidåkning. Sen är ju statusen på skidåkandet väldigt individuell, en del av er kanske upplever att er skidåkning är mer tekniskt utvecklad nu än under unga år och en del av er kanske reagerar på att ni inte längre känner att ni kan kasta er ut i pisten lika vågat och aggressivt som under ungdomstiden.

Där säger vi att det finns en åkstil, skidteknik för varje åkare anpassad till den förmåga denne besitter också med hänsyn till de förändringar vi som människor genomgår över tid. Hitta just din anpassning och njut av skidåkningen där den känns som allra bäst, tryggast och mest njutbar.

DSC_1250

Develop your skiing technics

So we are now there, the time when the ski season has started. We go down to Switzerland in late of December to celebrate the new year on location in Wengen. We will be in place for four months to take care of our members who book any of our four hotels on the ski resort but will also be available online for you to utilize up the privilege of such as Chalet Ulysse in Zermatt or ski lodge Jaktman in Bad Gastein. We are also working hard to expand our membership benefits in other locations, but we are on location in the historic world cup village Wengen, for personal service and meeting up our members.

So the question many of us ask ourselves. Develop our skiing technics, what does it mean and how do we look at the issue? We hold members of all levels, from beginners to advanced skiers and we think that the focus should rather be added to enjoy their skiing, the wonderful environment and the social context that a week in the Alps can offer in terms of new meetings with people. As humans, however, there is in the aspect of nature that we often strive to develop ourselves on a variety of levels, such as to become a better skier.

On location in Wengen there is the possibility of individual training with an experienced ski instructor / trainer at several levels. To get a review, sharpen their technique and new challenges are absolutely a part of developing yourself as a skier. Just tell us so we will guide you to the professional instructors, whether it is on or off piste carving the slopes.

With age, we change course, things that lead, weight and body flexibility affects our skiing. Just like at a young age is of course essential with preparatory training for the upcoming ski season, regardless of level of skiing. Then the status of the ski riding is very individual, some of you may feel that your skiing is technically more developed now than in the early years and some of you may respond that you no longer feel that you can throw you out on the piste as daring and aggressive as during the adolescence.

We say that there is a riding style, ski technology for every riders adapted to the abilities he or she possesses also with regards to the changes we as people undergo over time. Find your specific adaptation and enjoy skiing where it feels its best, safest and most enjoyable.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: