Vi ställer oss frågan varför? Är det snön i sig själv eller möjligheten att kontrollera snökristallerna med våra sinnen och kroppar? Vi tror att det är en kombination som inkluderar resandet, möten med andra människor bland andra skidåkare och arrangörer men framförallt känslan av frihet. Här vill vi verkligen lyfta fram arrangörerna, personalen bakom våra lyckliga upplevelser i skidbackarna.

Why we ask our selves? Is it the snow it’s self or the possibility to control the snow crystals with our minds and bodies. We think it’s a combination including travel, meeting other people among the skiers and providers. But above all the sense of freedom. We also want to highlite the providers, the staff behind our happy moments in the slopes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.