Skiing feels like freedom to us!

Vi ställer oss frågan varför? Är det snön i sig själv eller möjligheten att kontrollera snökristallerna med våra sinnen och kroppar? Vi tror att det är en kombination som inkluderar resandet, möten med andra människor bland andra skidåkare och arrangörer men framförallt känslan av frihet. Här vill vi verkligen lyfta fram arrangörerna, personalen bakom våra lyckliga upplevelser i skidbackarna.

Why we ask our selves? Is it the snow it’s self or the possibility to control the snow crystals with our minds and bodies. We think it’s a combination including travel, meeting other people among the skiers and providers. But above all the sense of freedom. We also want to highlite the providers, the staff behind our happy moments in the slopes.

Okategoriserade