Personlig utveckling av din åkteknik

  

Vi har medlemmen Michael från Göteborg på plats i Wengen inför Inferno-Rennen 2018 nu på lördag. Michael är en van åkare som gästat Wengen ett flertal tillfällen men också kör en del i Hemsedal, Norge och bl a deltagit i Hemsedal up & Down.

Inför utmaningen Inferno-Rennen har det tränats en hel del och på plats i Wengen har Michael använt sig av möjligheten att ta teknikträning via skibum50plus samarbetspartner Privat ski & Snow Sports School, Wengen

Michael har under några pass finslipat tekniken inför störtloppstävlingen, det har bli innefattat att få bättre kontroll i sväng, positions-ställning, bättre position i fallriktningen med övningar för att komma åt överrotation mm.

Michael upplevde Tränaren/ skidläraren Pierre som en fantastisk pedagog med ett brett register och hög professionalism  vilket inte förvånar oss på en ort med historiska anor av alpin sport.

We have the member Michael from Gothenburg, Sweden on location in Wengen participating the Inferno-Rennen down hill race 2018 now on Saturday. Michael is a good skier who has visited Wengen several times but also use to visit Hemsedal, Norway and have participated in the Hemsedal up & down race.

Before the challenge Inferno-Rennen he has been training a lot, and in Wengen, Michael has used the opportunity to take technical training via skibum50plus partner Private Ski & Snow Sports School, Wengen

Michael has under a few lessons trained the technical parts with better control in the turns, race positions, better position in the line of vertical drop with exercises to overcome over rotation when turning, etc.

Michael experienced the coach / ski instructor Pierre as a fantastic educator with a wide register and high professionalism, which does not surprise us in a place with a historical time line of alpine sports.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.