medlemskort

Just nu arbetar vi för högtryck med att sända ut medlemskorten till alla nya medlemmar som fortsätter att strömma in. Vi har två event som snart seglar upp,

Göteborg den 20/10 samt Täby Centrum den 27/10. För er som besöker eventen kommer det att finnas möjlighet att bli medlem på plats. Vintern är på väg och det ser vi fram emot. Vad gäller? 15% rabatt på skidor från Soul skis, 15% rabatt på Norrønas aktuella kollektion på Täby-eventet. Soul skis finns med på båda eventen. Testa Soul skis på plats i Wengen i vinter, 10% medlemsförmån på Sunstar Alpine hotell, VIP på Hotell Schönegg.

We are currently working flat out on sending out membership cards to all new members who continue to stream in. We have two events that will soon sail up, Gothenburg on 20/10 and Täby Centrum on 27/10. For those of you who visit the events there will be the opportunity to sign up on the spot. Winter is coming and we are looking forward to it. Whats up?  15% discount on skis from Soul skis, 15% discount on Norrona current collection at the Täby event. Soul skis is on both events. Test the Soul skis on location in Wengen this winter, 10% member benefit at Sunstar Alpine Hotel, VIP at Hotel Schönegg.

eigergletcher1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.