Nu har vi passerat midsommar och snart stundar semestrarna. Själva arbetar vi på och förbereder bl a möjligheten till ett annorlunda och på sitt sätt unikt boendeerbjudande i Wengen enbart för medlemmar.

Hoppas att ni inte missat Facebooktävlingen?! Vi kommer att förtydliga inlägget på Facebook, förutom en rabatt på resan handlar det om ett fritt boende i Wengen under en vecka. Dessutom en middag med oss på vårt eget Air Dine i Stockholm.

Dessutom har vi fler Facebooktävlingar i vår pipeline. I slutet av veckan tar vi med oss vårt mobila kontor till en skidort någonstans i Sverige för att tala marknadsföring, service och framtid, vi passar på att njuta av sommar – Sverige då. Här en bild från pistnära off-pist åkning i Wengen för de som inte tar ett lyft ut i den riktiga back-country idyllen.

offpist

Now we have passed midsummer and soon we have the Swedish holidays. The work we are preparing among other things, is the possibility of a different and unique accommodations offer in Wengen exclusively for members.

Hope you did not miss our Facebook contest ?! We will clarify the post on Facebook, in addition to a discount on the trip, it is a free accommodation in Wengen for a week. In addition, a dinner with us at our own Air Dine in Stockholm.

Moreover, we have more Facebook Contests in our pipeline. At the end of the week we bring our mobile office to a ski resort somewhere in Sweden to discuss marketing and service, we take the opportunity to enjoy the summer in Sweden then. Here is a picture from the pist nearby off-piste skiing area in Wengen for those not taking the lift out to the real back-country environment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.