boardie1

Boardie! Produkten för trötta brädåkare i 20-års åldern eller för pigga skibum50plus:are!? Frågan är lätt att besvara. Boardie är ett nytänk som levererar komfort och tar liftåkandet till nya höjder. Många av oss har väl te x upplevt en veckas skidåkning i Björkliden där alla liftar är ankarliftar (T-bars). Tufft för benen om inte annat och de smala byglarna som i dag finns på på skidorterna runt om i Europa vet att skära in på de rätta ställena under transportsträckan.

Nu har några ungdomar från Uppsala-trakten tänkt till kring både design, utförande och komfort. Därtill har de också förvandlat den anrika produkten genom att öppna upp möjligheten till en ”permanent ”push up notification, dvs möjlighet att applicera reklamtext på baksidan av T-bygeln. Perfekt för sponsoreklam eller för ski resorten att kommunicera ut både sitt namn samt visionära nytänkande. skibum50plus välkomnar denna tekniska lösning som gagnar alla alpina skid och brädåkare oavsett ålder.
Detta är verkligen framtidens lift-ankare.
Länk till Boardie:s Facebooksida

boardie3

Boardie! The product for tired snowboarders in the 20´s or fit skibum 50 plus people !? The question is easy to answer. Boardie is an innovation that delivers comfort and take the lift riding to new heights. Many of us have experienced a week of skiing in Björkliden (Laponia, Sweden) where all the lifts are T-bar lifts. Tough for the legs and the narrow T-bars who today are at the ski resorts around Europe know how to cut into the right places during the lift ride.

Now, some young people from the Uppsala area (in Sweden) thought it all through,  covering the design, performance and comfort. In addition, they have also transformed the traditional product by opening up the possibility of a “permanent” push-up notification, the ability to apply a blurb on the back of the T-bar. Perfect for sponsor marketing or for the ski resort it self to communicate both its name and visionary thinking. Skibum50plus welcomes this technical solution that benefits all alpine skiers and snowboarders of any age. This is the T-bar for the future.

boardie2
Link to their Facebook page

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.