idre2  snokanon

På plats i Idre Fjäll. Här är vägarna täckta av snö och snökanonerna går för högtryck. skibum50+ genomför skidinstruktörsutbildning genom SLAO. Detta blir också vår försäsong med 7 dagars skidåkning. Vår frågeställning är, hur svårt är det att utbilda sig till skidlärare på äldre dagar? Det skall vi ta reda på och förhoppningsvis kommer vi att kunna vara behjälpliga vid grundläggande skidträning i framtiden.

Arrived at Idre Mountain in Sweden. Here the snow is covering the roads and the snow cannons are working for full blast in the slopes. skibum50+ is participating on a corse to become ski instructor by the Swedish association for ski lifts facilities “SLAO”. This will also be our pre season skiing with 7 lovely days in the slopes. Our question is: How hard is it to become a ski instructor in the middle age? This is something that we will try to find out. And hopefully we will be able to assist in elementary  ski training in the future.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.