Sunstar Alpine Hotel Wengen

Sunstar Alpine Hotel, det fyrstjärniga hotellet mitt i Wengen.****


20160120_200653_resized  20160120_220109_resized

Precis invid bygatan ligger 4 stjärniga Sunstar Alpine Hotel där du som medlem har 10% medlemsförmån på ditt boende förutom att vi möter upp då du anländer till Wengens järnvägsstation och erhåller en pistvisning då du väl är redo för en garanterad skidupplevelse. Hotellet serverar en fantastisk buffé och har också som specialité sin Schweiziska afton 1 gång i veckan. Bakom hotellet ligger den nyinskaffade grill-kåtan där du efter bokning kan avnjuta tex ost-fondue i sällskap med värden/ värdarna. Hotellet arrangerar också fackelvandringar genom byn där alla kan delta.

grill-hut

Hotellet har fina rum i alla smaker och en fantastisk pol med bastu. Hotellet är också perfekt för företagseventet/ konferensen och vi hjälper naturligtvis till med planering mm vid intresse, då ingår också att vi är med gruppen i pisten. Från hotellet är det några få steg över gatan och till Männlichen bahn, kabinbanan som tar dig upp till ditt eget skidparadis redo att avnjutas. Du har också direkt närhet till Central sport och skiduthyrningen där du som medlem har mellan 10 – 20% medlemsförmån på skidhyra vid uppvisande av vårt medlemskort.

sun4

Wengen: Arrangör av Lauberhornrennen World cup.

Fallhöjd 1443 m, 112 km pist. 24 liftar 55 pister

Totalt i området: 213 km och 49 liftar.

Byn Wengen ligger på  1274 möh och har ca 1300 invånare.

Sunstar Alpine Hotel in Wengen, Switzerland

Just next to the village street is the 4-star Sunstar Alpine Hotel where you as a member has 10% membership benefit of your accommodation except that we also meet up when you arrive at the Wengen railway station and receive a piste viewing when you’re ready for a guaranteed skiing experience. The hotel serves a great buffet and also has the specialty of their Swiss evening ones a week. Behind the hotel is the newly acquired barbecue hut ( a nordic Sapmi construction in wood)  where you after booking can enjoy  such as cheese fondue in the company of the host / hosts. The hotel also arranges torch walkings through the village where everyone can participate.

The hotel has nice rooms in all flavors and a stunning pole with a sauna. The hotel is also ideal for corporate event / conference and we obviously helps with planning at interest, which is also includes that we are with the group on the piste. The hotel is a few steps across the street and to the Mannlichen Bahn gondola that takes you up to your own ski paradise ready to be enjoyed. You also have direct proximity to Central sports and ski rental where you as a member have between 10 – 20% member benefit of the ski rental upon presentation of our membership card.

 

More about Wengen

Wengen: Organizer of the Lauberhorn World Cup.
Vertical drop 1443 m, 112 km of piste. 24 lifts 55 runs
Total area: 213 km of pists and 49 lifts.
The village of Wengen is situated on 1274 meters above sea level and has about 1,300 residents.

Okategoriserade

Vårskidåkning/ spring skiing

20160412_154557_resized  20160417_115821_resized

Start at the Lauberhorn race                  Filip is looking for something in the snow

Så återstår nu endast 7 dagar av vår skidsäsong i Schweiziska Wengen. Det har varit lärorikt, tufft, roligt med mängder av snö under våra skidor. Ryggskador, knävärk och afterski, totalt har vi bemästrat dryga 104000 fallhöjdsmetrar i systemen Wengen, Grindelwald och Mürren och kommer till detta addera sommarens planerade glaciärskidåkning i Zermatt. Det har helt enkelt varit en fantastisk vinter med många nya möten med både lokala Wengenbor såväl som hitresta svenskar, engelsmän och holländare. Nu sammanfattar vi med bilder från de sista åken samt vårt podavsnitt ”Vårskidåkning” som blir vårt sista avsnitt från Wengen denna säsong.

För er som är sugna på att besöka Wengen nästa vinter eller förgylla er sommar med lite sommarskidåkning i Zermatt är det bara att höra av sig till Malin och mig, Just nu har vi dessutom inlett ett arbete med att ytterligare utöka medlemsförmånerna i skibum50plus Exclusive Club, och hoppas kunna berätta mer om detta längre fram. Det handlar bl a om randonee, heliski och lokala guider för offpistäventyr, men det bästa håller vi för oss själva så länge. Stort tack till er som besökt oss och Wengen i vinter och ett speciellt stort tack till: Oliver och Katja Kintzler med personal på Sunstar Alpine Hotell, Caroline Ogi, Sylvain Stefanazzi Ogi med personal på Schönegg Hotell och resturang 1903 samt Philipp Gertsch med personal på Central Sport. Avslutningsvis ett stort tack till Rolf Wegmüller på Wengen turism.
Lyssna till Vårskidåkning sista podden från Wengen 2016

DSC_0028  DSC_0023

Startbar at Lauberhorn This is a place to visit when coming to Wengen.

So now only 7 days remains of our ski season in Wengen, Switzerland. It has been instructive, tough, fun with lots of snow under our skis. Back injuries, bad knees and great après ski, overall we have mastered more than 104 000 vertical meters in the systems Wengen, Grindelwald and Murren and will add to this summer’s planned glacier skiing in Zermatt. It has simply been a fantastic winter with many new meetings with both locals as visitors from Sweden, Uk and the Netherlands. Now we summarize with pictures from the last the runs and our pod episode (in Swedish) ”Spring skiing”, which will be our last section of Wengen this season. For those of you who are eager to visit Wengen next winter or brighten your summer with some summer skiing in Zermatt, just get in touch with Malin and me, we have also initiated efforts to further expand member benefits in skibum50plus Exclusive Club, and hope to tell you more about this later. It involves, among other things randonee, heliskiing and local guides for off-piste adventure, but the best parts we keep for ourselves for so long. Many thanks to those of you who visited us and Wengen in the winter and a special thanks to: Oliver and Katja Kintzler with staff at Sunstar Alpine Hotel, Caroline Ogi, Sylvain Stefanazzi Ogi with staff at the Hotel Schönegg  and resturant 1903 and Philipp Gertsch with staff at the Central Sport. Finally, a big
thanks to Rolf Wegmüller at Wengen tourism.

DSC_0019  DSC_0024

varskidakning  varbild

 

 

Okategoriserade

Vad är skibum50plus ?

Skibums50+_Filip&Malin  skbm50p

Nu har vi varit i Wengen i lite mer än två månader med alpin skidåkning i stort sett varje dag. Hur påverkas kroppen och vad är de stora skillnaderna mellan att vara på en veckas skidsemester och att arbeta på en skidort där naturligtvis skidåkning är en viktig del av livet oberoende av vad man arbetar med? Vi startar med att berätta om vår vision en berättelse som tåls att berättas om och om igen. Vi var själva på skidsemester i Wengen under 2015, ett år vigt till skidåkning där vi gästade 5 skidorter under en vinter. I middagssalongen på hotell Schönegg bollade vi tankar och frågeställningar om våra upplevelser.

Det första var den stora skillnaden vad gäller åldrar på dem man mötte i skidbackarna i Schweiz jämfört med Sverige. Man kan vid första anblick lura sig att tro att detta fenomen har att göra med att en äldre publik väljer att åka till Schweiz vilket är både rätt och fel. Det är snarare en kombination av att äldre människor som kommit till mognad har större krav på kvalitet och upplevelse samt har en bättre förståelse för det faktum att man får det man betalar för. Det andra är att sportandet i Europas skidpister är inget man begränsar sig från beroende av ålder.

Hemma i Sverige ser vi på åldrandet på ett helt annat sätt som många gånger begränsar både vår aktivitet då det gäller friluftsliv och sport men också yrkesverksamhet. Sen spelar naturligtvis traditioner in och den alpina traditionen går på ett mer distinkt sätt vidare från generation till generation i dessa alpina områden. Skidåkningen är en del utav att leva sitt liv helt enkelt. Men visst syns förändringar i Sverige. När det gäller yrkesliv har det blivit lättare för tex 50 åringar att få arbete eller våga byta jobb. Hälsan är också mer i focus och då det gäller livet i pisterna så bryter Stenmarks-generationen mönster genom att fortsätta sin utövning, utveckla sin skidåkning även då de passerat 50 års åldern.

DSC_0967  DSC_0828

skibum50plus ja namnet föll på våra läppar under denna middag på Schönegg, Jag var då 49 och min partner 53. Vi bestämde först att vi ville satsa ett år på att bara åka skidor en säsong och blogga om våra erfarenheter, vi ville ski bumma något vi aldrig gjort under vår ungdom. Var vi för gamla var också en fråga vi ställde oss men enades snabbt om att ålder är mer en känsla än ett begränsande faktum. I den mån kroppen naturligtvis har andra förutsättningar än tidigare handlar det om att anpassa sig till uppgiften. Vi drog igång vårt projekt och namnet skibum50plus är namnet på oss. Snart hörde folk av sig och tyckte idén var tilltalande och undrade om man kunde få delta i våra skidupplevelser. Där föddes skibum50plus Exclusive Club där vi arbetat fram fram erbjudanden för medlemmar och där vi själva möter upp och tar hand om medlemmarna på plats.

Ski resorten vi valde av många anledningar var Wengen med sin gedigna alpina historia där de första reglerna för alpin tävling utvecklades under slutet av 1920-talet. Orten är snösäker, bilfri och med alpernas bästa skidåkning enligt flera uttalanden från skidatleter, bl a svenska. Många av dem som arbetar i Wengen med den alpina turistverksamheten har också sedan generationer djupa kunskaper om skidåkning, underhåll i backarna, utrustning samt erfarenhet av alpin skidåkning som arrangörer och deltagare i världens mest kända tävlingssamanhang, Lauberhornrennen som är en institution inom den alpina världen. Här är maten högklassig, här kan du bo mitt i byn och snabbt komma upp till skidåkningen till skillnad från många andra skidorter. Wengen är lugnt och trivsamt och erbjuder värdig after ski i klassisk mening där den påföljande middagen är det centrala för att ge morgondagens skidåkning den tid den förtjänar i dessa underbara pister.

Hur har då våra kroppar påverkats av denna intensiva skidåkning. Ja livet vi för är enkelt i ett lite personalrum hos en utav våra samarbetspartners Sunstar Alpine Hotel, direkt i anslutning till kabinbanan som tar dig direkt upp till skidåkningen. På rummet lever vi mestadels på nudlar som vi tillagar med hjälp av vår vattenkokare. Vi har ett kylskåp som vi fyller med sallad, Schweiziska ostar och salami. Vi har även matkuponger som gör att vi kan äta med hotellets personal i personalmatsalen. Mestadels somnar vi ovaggade i vår säng efter slitsam men härlig skidåkning. Värk i leder, muskler och ryggar hör till vardagen men har börjat avta nu och utbytts till mer tränade kroppar. Då vi har gäster här hör till höjdpunkterna, det är fantastiskt att lära känna nya människor men också att se andra människors glädje i att möta likasinnade.

DSC_0816  nywengenbild

Okategoriserade

What about the skibum50plus in Wengen

Skibums50+_Filip&Malin  DSC_1072

Now we have been in Wengen in a little more than two months with Alpine skiing almost every day. How does the body react and what are the major differences between being on a week’s skiing holiday and to work at a ski resort where skiing is of course an important part of life regardless of what you are working with? We start by talking about our vision a story that can be told over and over again. We were on ski holiday in Wengen in 2015, a year dedicated to skiing where we visited five ski resorts in the winter. In the dining room on the hotel Schönegg we juggled thoughts and questions about our experiences.

The first was the big difference in terms of ages of people you met on the ski slopes in Switzerland over Sweden. It may at first glance fool to believe that this phenomenon has to do with an older crowd chooses to go to Switzerland, which is both right and wrong. It is rather a combination of the older people who come to maturity have higher demands on the quality and experience and have a better understanding of the fact that you get what you pay for. The second is that sports in the alp districts are not limited by age.

Back home in Sweden, we look at aging in a completely different way that many times restricts both our activity when it comes to outdoor activities and sports, but also professional. Then, of course, plays into the traditions and the Alpine tradition goes in a more distinct way from generation to generation in these alpine areas. Skiing is a part off life simply. But some visible changes in Sweden can be seen. When it comes to career, it has become easier for such 50 year olds to get work or dare to change jobs. Health is also more in focus and when it comes to life on the slopes the Stenmark generation breaks pattern by continuing there practice, develop their skiing even when they crossed 50 years of age.

skibum50plus yes name fell on our lips during this dinner at Schönegg, when I was 49 and my partner 53. We first decided that we wanted to invest a year just to go skiing one season and blog about our experiences, we wanted to ski bum something we never done during our youth. Were we too old was also a question we asked ourselves but quickly agreed that age is more a feeling than a limiting fact. To the extent that the body naturally has different conditions than before, it is about adapting to the task. We started our project and skibum50plus name is the name of us. Soon people contacted us and thought the idea was appealing and was wondering if they could participate in our ski experiences. Then the skibum50plus Exclusive Club was born, we have put together offers to members and where are meeting up and take care of the members on location.

DSC_0967  nywengenbild

The ski resort we chose for many reasons was Wengen, Switzerland with its solid alpine history, where the first rules for alpine racing was developed in the late 1920s. The resort is snow safe, traffic-free and the Alps best skiing according to several statements from the ski athletes, including Swedish. Many of those working in Wengen with the Alpine tourism activity has for generations deep knowledge of skiing, the maintenance of the slopes, equipment and experience of alpine skiing as organizers and participants in the world’s most famous racing contexts, the Lauberhorn Rennen which is an institution of the alpine world. Here the food is high quality, here you can stay right in the village and quickly get up to the skiing unlike many other ski resorts. Wengen is quiet and pleasant and offer worthy apres ski in the classical sense where the subsequent dinner is the key to give tomorrow’s skiing the time it deserves in these wonderful slopes.

How have our bodies been affected by this intense skiing. Yes the life we ​​are living here is simple in a little staff room at one of our partners Sunstar Alpine Hotel, directly next to the gondola that takes you directly up to the skiing. In the room we live mostly of noodles that we prepare with the help of our kettle. We have a refrigerator which we fill with lettuce, Swiss cheese and salami. We also have food stamps that allows us to eat with the hotel’s staff canteen. Mostly we fall asleep in our bed after exhausting but great skiing. Pain in the joints, muscles and spines are commonplace but has started to slow now and exchanged to more trained bodies. Among the highlights is when we have guests, it’s great to get to know new people but also to see other people’s joy in meeting like-minded.

DSC_1085  DSC_1087

Okategoriserade

Wengen veckan som gått- Wengen past week

tannebar  DSC_0764

Det har varit en fantastisk vecka i Wengen! Under måndagen mötte vi upp medlemmar på stationen som sedan inkvarterades på Sunstar Alpine hotel med näst intill ski in ski out läge. Vi samlades på anrika Tanne Bar för trevligt umgänge, gick igenom pistkartor och diskuterade planer. Dessa erfarna gäster hann med både offpist och piståkning under sin vistelse. Fantastiskt väder gjorde inte saken sämre och under torsdagen samlade vi fler medlemmar till gemensam lunch på berget.

chalet2  restaurantchalet

It has ben a wonderful week in Wengen. During the Monday we met up with members at Wengen train station. After check in at Sunstar Alpine Hotel with close to ski in ski out position, we met up att legendary Tanne Bar for planning and discussions about the slopes. These experienced members filled there skiing days with both offpist and pist skiing during their stay. Marvelous weather was indeed making their trip even better. During Thursday we set up an lunch event on the mountain at restaurant Chalet, Kleine Scheidegg. We also manage to gather more members to this lunch and hade a great time.

DSC_0816  DSC_0789

Okategoriserade