EXTREM SKIS

EXTREM SKIS

extrem skis

Åre skidfabrik

Nytt samarbete med Åre Skidfabrik och deras varumärke Extrem Skis, handgjorda skidor från hjärtat av Jämtland. Här på bilden ovan vad som ligger bakom hur en skida med åkglädje skapas och produceras, nämligen hantverkskunniga och innovativa personligheter som har kärleken till bergen som gemensam nämnare. Vi ser fram emot detta samarbete med glädje och spänning, att få förmånen att denna vinter komma på snö med ett prisbelönat och för oss helt nytt material. Nu kan ett par bli ditt!! Redan till Jul.

Tävla och vinn ett par skidor från Extrem!

Besök Extrem Skis hemsida

New cooperation

New cooperation with Åre Ski factory and their brand Extrem Skis, handmade skis from the heart of Jämtland, ÅRE in Sweden. Here in the picture above, what´s behind how skis are created and produced, namely craftsmanship and innovative personalities who loves the mountains as a common denominator. We are looking forward to this cooperation with joy and excitement, to get the advantage of coming on snow this winter with an award-winning and brand new material for us. Now, a couple can be yours !! Already for Christmas.

ENTER THE INSTAGRAM CONTEST NOW

Okategoriserade

Soul skis

Snart är vintern här, dags att tänka skidor!

turquoise summer  Soul logo

Förra veckan besökte vi Sveriges framsida, Göteborg och vårt MTR tåg gled sakta in mot centralstationens perrong och en sjudande färgstark stadsmiljö. Hamnstaden framför alla andra med kända varumärken som Håkan Hellström, Singoalla (Göteborgs kex) för att nämna två i en aldrig sinande rad.

Ett varumärke urskiljer sig dock från mängden och det är Soul Skis som var målet för vår resa. I skuggan av landmärket läppstiftet tog vi oss från de centrala delarna ut till Västra Frölunda för att bevittna mångårig, kulturhistorisk och traditionell svensk skidtillverkning i nyare modern tappning där hantverkskunnandet, kärleken till materialen, sökandet efter känslan i pisten och pudret vävs samman till en gemensam själ ämnat att bringa skidåkaren ännu mer glädje och vilja att söka sig ut i backarna . Vi träffade männen bakom Soul Skis, Kristian Berggren och Martin Nilsson en alldeles vanlig dag i skidfabriken där intressanta samtal om känsla, ödmjukhet, material och kärleken till snö diskuterades ackompanjerad av ljudet från tryckluft och doften av genuint trä, pulverkaffe och Wienerbröd från anrika Johnséns konditori.

Vi på skibum50plus är stolta över att kunna presentera Soul Skis som våra nya partners och sponsorer inför vintersäsongen 2017. Ett samarbete som öppnar upp för er medlemmar att dels testa skidor från Soul Skis på plats i Wengen, Schweiz och möjligheten att förmånligt  bli ägare till ett stycke modern svensk skidhistoria med ständigt nytänkande, utveckling baserade på tillverkare/utvecklare som själva tillbringar stor del av sin tid på skidor de själva älskar att ständigt förbättra och utmana.

Profile 2 BW

Soon the winter is here! Time to think about skis.

Last week, we visited the front face of Sweden, Gothenburg and our MTR train glided slowly toward the central station platform and a vibrant colorful urban environment. The port city above all others with famous brands like Håkan Hellström, Singoalla (Gothenburg biscuits) to name two in a never-ending series.

However one brand distinguishes itself  from the crowd and it’s Soul Skis which was the goal of our trip. In the shadow of the landmark “the famous lipstick” we went from the central region to the Västra Frölunda to witness many years, cultural and traditional Swedish ski manufacturing in a newer modern style where craftsmanship, love of materials, the search for the sense of  the piste and powder are woven together into a common soul intended to bring the skier even more joy and willingness to seek out the slopes. We met the men behind Soul Skis, Kristian Berggren and Martin Nilsson a very ordinary day on the ski factory where interesting conversations about emotion, humility, materials and love for snow was discussed accompanied by the sound of compressed air and the smell of genuine wood, instant coffee and Danish pastries from the venerable Johnséns confectionery .

We at skibum50plus is proud to announce Soul Skis as our new partners and sponsors for the winter season in 2017. A partnership that opens up to you members partly to test the skis from Soul Skis on location in Wengen, Switzerland, and the ability to bargain become owners of a piece of modern Swedish ski history with constant innovation, development based on manufacturer / developer who themselves spend much of their time on skis they love to constantly improve and challenge.

martin på kam 4 kopia

Okategoriserade

Nya partners/ New partners

Vi fortsätter vårar arbete inför säsongen i härliga Wengen. Nu har vi två nya samarbetspartners som vi är mycket tacksamma över. Det är Schönegg Hotell och Central sport (Intersport) Viktor Gertsch AG i Wengen. Det innebär 10-20% rabatt på skidhyra för medlemmar i skibum50+ Exclusive Club och till er som bokar Schönegg Hotell så ingår en förmiddags guidning i skidsystemet med oss plus en gemensam fri lunch i de vackra omgivningarna.

schonegg2  shonegg5
Hotel Schönegg Wengen

logo-screen

Central sport Wengen

Our preparations for the season in lovely Wengen continues. We can now add two new cooperators to our list with much gratefulness. Its Hotel Schönegg and Central sport (Intersport) Viktor Gertsch AG in Wengen. This means 10-20% discount on ski rental for our members in skibum50+ Exclusive Club. For members booking Schönegg through us 1 half day guiding with us in the slopes is included or alternative a common lunch in the lovely surroundings, free of charge.

Okategoriserade