Skidvecka i Wengen

Skidvecka i Wengen

Rapport från den gångna skidveckan i Wengen

(english below)

mannlichen

Glada resenärer fick verkligen uppleva en skidresa till alperna i Wengen förra veckan. Ett fantastiskt väder som legat över oss en längre tid.

tannebar

Fullsatt på anrika Tannebar under kvällarna med en härlig stämning och många bekanta ansikten från tidigare år.

eiger

Utomhus gick det inte att ta miste på att de flesta passar på att njuta av solen både i och utanför pisten. Vi stötte dessutom på ett gäng svenskar som emigrerat från Engelberg för att söka snölyckan i Wengen. De kastade sig in i en bil och körde de dryga 2 timmarna och

konstaterade att detta var de vackraste omgivningar de upplevt. Vi tipsade om några bra åk i pisterna.

skibum50plus

Den gångna veckan har vi också fått fler nya medlemmar i skibum50plus Exclusive Club. Men låt er inte luras av siffran! 50 är just inget annat än en siffra och vi konstaterar att vår

yngsta medlem just nu är 30+ Roligt med både prestigelösa 30 plussare, 40 och 50 plussare som gillar vårt koncept. Varmt välkomna alla!

I Februari och Mars kommer flera medlemmar till Wengen vilket vi ser fram emot.

skibum50plusexclusiveclub

Happy travelers really got to experience a ski trip to the Alps in Wengen last week. A fantastic weather that was above us for a long time.

Crowded at the prestigious Tannebar during the evenings with a great atmosphere and many familiar faces from previous years.

Outdoors, it could not be mistaken that most suits to enjoy the sun both on and off the piste. We came in addition to a bunch of Swedes who ”emigrated” from Engelberg to search for the skiing happiness  in Wengen. They jumped into a car and drove more than two hours and concluded that this was the most beautiful surroundings they experienced. We tipped about a few good runs on the slopes.

This past week we also received more new members in skibum50plus Exclusive Club. But do not be fooled by the digit! 50 is just nothing more  but a number, and we note that our youngest member at the moment is 30+ Fun with both prestige less 30 plus people, 40 and 50 +  who likes our concept. We welcome everyone!
In February and March, several members will arrive to Wengen, which we look forward to.

Okategoriserade

skibum50plus in Wengen

eiger  skiing

(English below)

Välkommen hem till oss i Wengen! Hur ser livet ut här bakom kulisserna? Förra året bodde vi i ett personalrum som vi var mycket nöjda med, men fördelarna med att kunna laga egen mat och kunna arbeta mer fokuserat är naturligtvis en stor fördel med att disponera en egen lägenhet i ett chalet.

Här planerar vi skidåkningen, fototagningar, podcast och arbete med bloggen, Facebook och instagram, delar som sedan genomförs i omgivningarna eller med utsikt från vårt vardagsrumsfönster.

skidinner  soulskis

Har vi äkta skibumstämning här? Nja kanske lite mer tillrättalagt om vi jämför med fjolåret då vi tillredde skak-sallad i plastmuggar, använde vattenkokare för att tillaga nudlar, samt åt kallskuret och konserver i kombination med utsökt mat från tillhörande personalmatsal samt besök på ortens fina restauranger.

Men det hade också sin charm och vi kan absolut tänka oss att leva så igen. Några utav våra centrala arbetsuppgifter här är också att ta emot medlemmar i Wengen, arrangera gemensam skidåkning, events och se till att de som kommer trivs och att hjälpa till med bokningar på de hotell vi samarbetar med. Parallellt med detta arbetar vi också gentemot skidorter med Skitude IT-lösningar för skiresorts som samtidigt ökar upplevelsen hos besökande skidåkare och premierar trogna besökare och kommunikation mellan resort och skidåkare. Specialité skidAppar och interaktiva 3-D kartor.

_DSC0170       skitudelogg

 

Skidåkningen är självfallet central och varje dag ges tillfälle till underbar skidåkning, ja Wengen är ju inte bara känt för världens längsta störtlopp i världscupen, eller för att ha den vackraste miljö du kan tänka dig, utan också för att ha alpernas bästa skidåkning. Vi utnyttjar allt om än det blir en del innedagar med administrativt arbete.

DSC_0932  exclusiveclub

Welcome to our home in Wengen! What is life like this behind the scenes? Last year we stayed in a staff room which we were very happy with, but the benefits of being able to cook your own food and be more focused is obviously a big advantage to dispose of an own apartment in a chalet.

We are planning skiing, photo shooting, podcast and work with the blog, Facebook and Instagram, parts that are then implemented in the surroundings  or with the view from our living room window.

Do we have genuine ski bum feeling here? Well maybe a little more rebuke added if we compare with last year when we made ready shake salad in plastic cups, used a kettle to cook  noodles and ate cold cuts and canned food in combination with delicious food from associated canteen and visits to the resort’s fine restaurants. But it also had its charm and we can certainly imagine to live like that again.

Some of our key tasks here are also to receive members in Wengen, arranging joint skiing, events and ensure that they will feel comfortable and to help with bookings at the hotels we work with. Parallel to this, we are also working towards the ski resorts with Skitude IT solutions for skiresorts which simultaneously increases the experience for visiting skiers and gain loyal visitors and communication between the resort and skiers. Specialities ski-apps and interactive 3-D maps.

Skiing is of course the central and each day is opportunity for wonderful skiing, yes Wengen is not only known for the world’s longest downhill race in the World Cup, or for having the most beautiful environment you can think of, but also to have the Alps best skiing. We use it all between parts of administrative work some days.

 

Okategoriserade

Dinner event

img_5942 img_5939

(English below)

Eventen har avlöst varandra under hösten. Vi har bl a haft event i Göteborg på SOUL skis skidfabrik där handgjorda skidor tillverkas med både hjärta och själ.

Vi tog oss sedan till Norrøna Consept store i Täby och hade för kvällen en unik medlemsrabatt på Norrøna för medlemmar i skibum50plus Exclusive Club, SOUL skis fanns också på plats.

Senast öppnade vi dörrarna för medlemmar till vårt eget hem med skid-middag under gårdagen. Fantastiskt roligt att förbereda och då gästerna kom fick vi mottaga blommor, choklad och Champagne, stort tack till er alla! Kvällen fylldes av anekdoter, skratt och allvar, och så klart kretsade det mesta kring alpin skidåkning, olika resmål i Schweiz, Österike, Frankrike och Italien, men också i Sverige. Det bjöds på snittar, Wallenbergare och naturligtvis Schweizisk ost, vin och Champagne.

20161111_195149_resized 20161111_195119_resized

Bli medlem du också!

Vi berättade också mer om Wengen då flera av deltagarna redan bokat sin skidresa dit. Middagen var dessutom en vinnar-middag för en utav vinnarna i vår tidigare tävling. Den andre vinnaren får sin middag på plats i Wengen.

Många av våra idéer fick stöd under våra diskussioner, bl a framkom ett önskemål på gemensam resa till Wengen och gemensamma event på plats. Just nu ligger många medlemmars vistelse spridda på olika veckor.

 

Där vill vi lyfta fram möjligheten att boka något av våra hotel i Wengen V11 13/3 – 19/3-2017 då vi redan har flera medlemmar på plats. Vi har också sommarkidåkning med vandring i Zermatt 22/7 – 26/7 sommaren 2017 med boende på exklusiva Chalet Ulysse. Anmäl ditt intresse genom att maila oss.

Sunstar Alpine Hotel, Wengen.

The events have succeeded each other . We have had one event in Gothenburg on SOUL skis ski factory where handmade skis are manufactured with both heart and soul.

We then took us to Norrøna Consept store in Täby (outside the capital of Sweden) and had for the evening a unique member discount on Norrøna for Members in skibum50plus Exclusive Club.

Last  we opened the doors for members to our own home with ski-dinner yesterday. Fantastic fun to prepare and when guests came we receive flowers, chocolates and Champagne. The evening was filled with anecdotes, laughter and serious discussions, and of course revolved mostly around alpine skiing, various destinations in Switzerland, Austria, France and Italy, but also in Sweden. There were treated to canapés, minst veal meat and of course, Swiss cheese, wine and Champagne.

We also talked more about Wengen, when several of the participants have already booked their ski trip there. The dinner was also one winning dinner for one of the winners of our previous contest. The second winner will get his dinner at location in Wengen.

Many of our ideas were supported in our discussions, among others, showed a preference on joint trip to Wengen and common event in place. Right now many members stay scattered in different weeks.

Where we highlight the possibility of booking one of our hotel in Wengen V11 13/3 – 19 / 3-2017 when we already have several members on the spot. We also have summer skiing with hiking event in Zermatt 22/7 – 26/7 the summer of 2017 with accommodation at the exclusive Chalet Ulysse.
Contact us for more information.
Become a member!

ulysse3

Chalet Ulysse, Zermatt.

Okategoriserade

Åka skidor med oss/ ski with us

Words from the CEO and Club president, Malin Carlsson

DSC_1757

Malin Carlsson at Kleine Scheidegg, Wengen.

Hej alla nya och gamla medlemmar, eller du som av ren nyfikenhet kikar in till oss. Vi rustar nu inför kommande vinter med flera nyheter som jag hoppas kommer att bringa mer fyllighet i medlemskapet hos oss. Mitt mål är att skapa en community för mogna skidåkare som med åldern har större krav på kvalité, upplevelse och samhörighet, samt ett personligt möte med mig, mina kollegor och samarbetspartners. Jag har fått frågan om varför vi valde just Wengen i Schweiz som vår arbetsbas och frågan besvaras enklast just genom att framhäva lugnet, kvalitet på service, att verkligen kunna åka skidor mitt ibland bergen, slippa långa liftköer och att möta likasinnade, inte minst ett trevligt inslag för dig som reser ensam på dina skidresor, eller kanske drar dig för att åka då du saknar resesällskap. Medlemmarna i skibum50plus är allt från nybörjare till mycket avancerade skidåkare och (Snowboardåkare) och mitt mål är att kunna presentera något som lockar alla.

heliski

Heli-ski Jungfrau area.

Vi har ingen åldersgräns på medlemsskapet och åldersspannet sträcker sig i dag från 37 och uppåt med en kärna av 40+ are och de runt 50. Jag såväl som, kanske du har nog noterat att detta med åldern är en fråga som ofta diskuteras i såväl arbetsliv som annars. Själv kan jag bara konstatera att åldern ofta bara är en siffra som egentligen bara skvallrar om den potentiella livserfarenhet vi alla bär med oss och det kan naturligtvis också gälla just skidåkning samtidigt som det aldrig är för sent att börja njuta av det vita guldet och upptäcka berget med skidor på fötterna. Systemen i Jungfrau där Wengen ligger centralt har något för alla.

I Wengen en rad härliga nedfarter bl a världskända Lauberhornrennen och möjligheten att åka skidor till nästa by, Grindelwald, känd för extremt bra åkning för Snowboardåkare tex. Eller Mürren känd för lite mer avancerad skidåkning. Slutligen historiken, att få åka skidor där allt egentligen började, där de första reglerna för alpin skidåkning skapades på 1920-talet. Det finns bara ett original i det avseendet och för dig som gillar att befinna dig på en plats där du fortfarande, om du lyssnar noga kan höra historiens vingslag slå, då är Wengen det mest genuina och exklusiva du kan uppleva, och som Anja Pärson lär ha sagt en gång i tiden. Wengen har alpernas bästa skidåkning.

Malin Carlsson, CEO Top Bransch Sweden/ Club President skibum50plus Exclusive Club.

Medlemskap från 500 SEK/år Välkommen!

20151106_190946

IMG_4222

Ski touring Jungrau area.

Hello all new and old members, or you as out of curiosity peeks in to us. We are preparing now for the coming winter with several innovations which I hope will bring more fullness in membership with us. My goal is to create a community for mature skiers who with age have greater demands on the quality, experience and togetherness, as well as a personal meeting with me, my colleagues and partners. I have been asked why we chose Wengen in Switzerland as our working base, and the answer is most easily just by emphasizing the serenity, quality of service, to really be able to ski in the middle of the mountains, avoid long lift lines and to meet like-minded, not least a nice element for those traveling alone on your ski days, or perhaps pull you to go when you do not have any travel companion. Members of skibum50plus range from beginners to advanced skiers and (Snowboarders) and my goal is to be able to present something that attracts everyone.

We have no age limit on membership and the age range extends today from 37 upwards with a core of 40+  and the round 50. I as well as, perhaps, you have probably noticed this with age is an issue that is often discussed in both the working life and otherwise. Myself, I can only conclude that age is often only a figure that really just gossip about the potential life experience, we all carry with us and it can of course also apply just skiing while it is never too late to start enjoying the white gold and discover the mountain with skis on the feet. The systems of the Jungfrau where Wengen is centrally has something for everyone.

In Wengen a series of glorious slopes among other world-renowned Lauberhornrennen and the opportunity to ski to the next village, Grindelwald, known for extreme skiing For snowboarders example. Or Mürren known for a little more advanced skiing. Finally, history, getting to ski where everything really started, where the first rules for alpine skiing was created in the 1920s. There is only one original in that respect and for those who like to find yourself in a place where you still, if you listen carefully you can hear the wings of history beat, then Wengen is the most authentic and upscale you can experience, and the alpine star, Anja Pärson learns to have said at one time. Wengen have the best skiing in the Alps.

Malin Carlsson, CEO Top Bransch Sweden/ Club President skibum50plus Exclusive Club.

Our membership fee from 500 SEK Join us! Welcome

offpist

Skiing area Wengen.

 

Okategoriserade

Ski Club

Ski Club news.

20151106_190946

Skibum50plus Exclusive Club släpper inom kort nyheter inför kommande vintersäsong, och vi hoppas se ännu fler medlemmar på skidorna i underbara Wengen.

Skibum50plus Exclusive Club will soon make the news release for upcoming winter season and we hope to see even more members on their skis in lovely Wengen.

malincarlsson

Okategoriserade