I want to be a Skibum!

Tankar under en apré ski

Vad vill du bli när du blir stor?

(English below)

En utav alla nya vänner vi mött i Wengen denna skidsäsong är Donna, medlem i DHO Wengen. Vi har haft förmånen att lära känna henne och hennes man samt flera medlemmar från den brittiska delen av alla människor som gästar Wengen för sin skidsemester eller säsongsvistelse.

Donna har rest och arbetat över hela världen, bl a i Kina. I botten är Donna ingenjör med ett förflutet i bl a telecombranschen. Vi satt tillsammans med henne, hennes man Peter och deras Schweiziska, lokala vän Peter utanför Stegler stübli i Mürren, då den relevanta frågan kommer upp. Vad vill du bli när du blir stor?

Det går inte att ta miste på Donnas kärlek till den alpina skidåkningen och beundran av dessa berg som omger oss då hon utan tvekan och med en självklarhet i rösten svarar.

I Want to be a skibum!

Här syns Donna tv, hennes man Peter samt Malin från skibum50plus.

Fantastiska dagar ihop under säsongsavslutningen i Mürren med en härlig skidåkning på kallsnö på de högre höjderna. Vår skidåkning lades mellan 2900 m öh och 2600 m, ibland ned under denna höjd för att njuta av mer vårlik snö.

Vi kan bara konstatera att hela detta område (Jungfrau) är unikt, och erbjuder förutom fantastisk skidåkning, hög nivå på service, boende, mat och en unik  Panorama skiing där du åker skidor mitt bland bergen.

What do you want to be when you grow up?

Thoughts during an Apré Ski.

One of all new friends we met in Wengen this skiing season is Donna, a member of DHO Wengen. We have had the privilege of getting to know her and her husband as well as several other British people who visit Wengen for their skiing holiday or season.

Donna has travelled and worked all over the world, for example in China. Donna is an engineer with a past in the telecom industry. We were sitting with her, her husband Peter and their Swiss local friend Peter outside Stegler Stübli in Mürren, when the most relevant question comes up. What do you want to be when you grow up?

You can not lose sight of Donnas love for the alpine skiing and admiration of these mountains that surround us when she undoubtedly answers with voice of great self confidence

I Want to be a skibum!

Great days together during the season ending in Mürren with wonderful skiing on the cold snow at the higher altitudes. Our skiing was laid between 2900 m and 2600 m, above the sea line, sometimes below this height to enjoy more spring like snow.

We can only say that this whole area (Jungfrau) is unique, and offers fantastic skiing, high levels of service, accommodation, food and a unique Panorama skiing where you ski in the midst of the mountains.

Okategoriserade

Skiing in Mürren

Skidåkning i Mürren

Members doing a day trip to Mürren

skidklubb

I slutet av förra veckan hade vi en medlem från skibum50plus, intresserad av att delta i den internationella tävlingen Inferno-rennen, som fick möjligheten att följa med DHO:s Manager Andrew och medlemmar från DHO för att köra Inferno-rennens sträckning.

Efter deras skiddag anslöt vi andra för gemensam lunch på Hotel Belvu:s terass omgiven av de vackra alperna i Jungfrauområdet. Britterna försvann ut i pisten igen och vi svenskar  tog oss tillbaka över dalen hem till Wengen.

At the end of last week we had a member from skibum50plus, interested in participating in the international competition Inferno-Rennen in Mürren, who got the opportunity to join DHO’s manager Andrew and members of the DHO to run Inferno rennens stretching.

After their day of skiing, we joined the others for lunch at the Hotel Belvu’s terrace, surrounded by the beautiful Alps in the Jungfrau area. The British skiers went out on the piste again and we Swedes took us back over the valley back home to Wengen.

Okategoriserade

Skitude test in Mürren Jungfrau Region

Tracking our skiing in Mürren with SKITUDE

Skitude are available for ski resorts with both summer and winter mode.

(English below)

skitude

Under Februari testade vi vår skitude app i grannbyn Mürren med start vid Winteregg där du finner den första liften som tar dig upp i Mürren-systemet. Vid vinteregg finns förutom tågstation och lift, en fantastisk restaurang som ofta har solbelyst terass vid vackert väder. Perfekt för att inta dagens lunch på.

Vi valde en kortare tur i Mürren-systemet. Först tog vi liften upp från Winteregg, därefter backarna ned mot liften, Allmiboden. Därifrån nedfart 21 till sittliften i Schiltgrat och härlig skidåkning utmed en klippkant ned mot Gimmeln och vidare ned till Mürren by.

Skitude erbjuder enkel hantering i din mobiltelefon under skidåkningen. Tracka din skidåkning, ta bilder via appen, hur många höjdmeter, vilken distans har du tillryggalagt? Du kan också delta i tävlingar via din app och kanske bli vinnare i dubbel bemärkelse.

Fullt utvecklad ski resort-app kan dessutom erbjuda interaktiv 3-D karta som ger en bättre översikt över skidbackar, vilka backar som är pistade, köp av skidpass via appen, boka bord på favoritrestaurangen och få push up meddelanden om aktiviteter, erbjudanden på din skidort.

During February we tested our skitude app in the neighboring village of Mürren starting at Winteregg where you will find the first ski lift that takes you up to the Mürren system. At Winteregg there is except from a train station and lift, a fantastic restaurant that often have sunlight on the terrace in good weather. Perfect to take lunch at.

We chose a shorter tour in the Mürren system. First we took the lift up from Winteregg, then slopes down towards the lift, Allmiboden. From there, the slope 21 to the chairlift in Schiltgrat and great skiing along a cliff edge down towards Gimmeln and further down to the Mürren village.

Skitude provides easy management of your mobile phone while skiing. Track your skiing, take photos through the app, how many meters of altitude,  distance have you covered? You can also participate in contests via your app and maybe win in a double sense.
Fully developed ski resort app can also offer interactive 3-D map that provides a better overview of the ski slopes, the slopes are pisted, purchase of ski passes through the app, book a table at the favorite restaurant and get push-up messages about activities, offers at your favorite ski resort and much more.

Download skitude App free
For ski resorts representatives Switzerland & Scandinavia

 

Okategoriserade

Mürren

Skidåkning i Mürren

shiltgrat

Skidåkning i Mürren

Vi gjorde en utflykt till grannbyn Mürren, även denna by vilar på historisk mark då det gäller alpin historia. Det fantastiska med Wengen är just den centrala placeringen i ett utav Schweiz mest kända och välbesökta skidområde, Jungfrau där Grindelwald och Mürren nås med god logistik. I Mürren startade Sir Arnold Lunn Kandahar ski club 1924, i dag med kända tävlingsåkare som David Ryding Storbrittanien, Daniel Jyule Schweiz. Namnet kommer från fältmarskalken Earl Roberts of Kandahar som tog sitt namn från det lyckade fältslaget i Kandahar, Afghanistan 1880.

Symboliken och den brittiska äventyrslustan och envisheten speglar väl av sig i de krävande och varierande pisterna som Mürren erbjuder, naturligtvis så finns här en lift med namnet Kandahar. Mürren erbjuder många svarta pister, fantastisk offpist mellan backarna och i ren off-pist teräng. Här ligger också Schilthorn, mer känt som Pitz Gloria från Bondfilmen ”I hennes majestäts hemliga tjänst” där rafflande skidåkningsscener spelades in av Willy Bogner junior, där börjar skidåkningen på 2970 meter med en rafflande svart pist, eller för den som vill och kan, ligger baksidan av schilthorn öppen för järv off-pist åkning. För den intresserade har skibum50plus Exclusive Club, tillgång till kunniga lokala guider på plats. Här körs också det årliga eventet Inferno-Rennen som vi berättat om tidigare.

DSC_1608

We made an excursion to the neighboring village of Murren, even this village rests on historical ground when it comes to alpine history. The great Wengen is just on central location in one out of Switzerland’s most famous and popular ski area, the Jungfrau. Grindelwald and Murren are accessible by good logistics. In Murren Sir Arnold Lunn started the Kandahar Ski Club in 1924, today with known racers like David Ryding, Great Britain, Daniel Jyule Switzerland. The name comes from Field Marshal Earl Roberts of Kandahar, who took his name from the successful field team in Kandahar, Afghanistan 1880.

The symbolism and the British touch of adventure and stubbornness reflects well in the demanding and varying slopes that Mürren offers, of course, here’s a lift with the name Kandahar. Mürren offers many black runs, fantastic off-piste between the slopes and in pure off-piste-terrain. Here you also find the Schilthorn, better known as the Pitz Gloria from the James Bond film ”On Her Majesty’s Secret Service”, where thrilling skiing scenes was filmed by Willy Bogner junior, here the skiing begins at 2970 meters with a thrilling black pist, or for those who are willing and able, the back of the Schilthorn is open for wolverines off-piste skiing. For those interested  skibum50plus Exclusive Club,have  access to knowledgeable local guides in place. Mürren also runs the annual event Inferno-Rennen that we wrote about earlier.

Watch the skiing scenes from James Bond filmed in Mürren. Note the fastest way down to Lauterbrunnen in the end of the film.

Okategoriserade